ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
67%
4.5°C
باد شمالی7
ملاير
77%
4.3°C
آرام  و بدون باد0
تويسركان
70%
5°C
آرام  و بدون باد0
فامنين
68%
4.9°C
باد شرقی7
قهاوند
73%
4.2°C
باد شرقی18
اسدآباد
70%
4.8°C
باد شرقی3
گل تپه
70%
.3°C
باد جنوب شرقی7
بهار
68%
4.4°C
آرام  و بدون باد0

آخرین تغییرات= 1:30
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید