ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
10%
35.3°C
باد جنوب غربی32
ملاير
10%
34.8°C
باد جنوبی14
تويسركان
11%
35.2°C
باد جنوب غربی21
رزن
17%
33.5°C
باد جنوبی18
فامنين
15%
35.2°C
باد غربی28
قهاوند
12%
35.3°C
باد غربی18
اسدآباد
15%
37°C
باد جنوبی10
گل تپه
15%
30.7°C
باد غربی21
بهار
9%
36.1°C
باد غربی18

آخرین تغییرات= 13:30
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید