ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
97%
-2.1°C
باد جنوب غربی7
ملاير
92%
-.2°C
باد شمال شرقی14
تويسركان
82%
1°C
آرام  و بدون باد0
نهاوند
63%
2.2°C
آرام  و بدون باد0
رزن
85%
-1°C
باد جنوب شرقی7
فامنين
92%
-1.1°C
باد جنوب غربی3
قهاوند
92%
1°C
باد جنوب غربی3
اسدآباد
70%
3.8°C
باد شرقی3
گل تپه
72%
-2.2°C
باد جنوب شرقی14
بهار
100%
-.8°C
باد شمالی7

آخرین تغییرات= 12:30
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید