ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
93%
4°C
باد غربی3
ملاير
86%
4°C
باد جنوب غربی3
تويسركان
81%
6°C
باد غربی7
نهاوند
93%
3°C
باد جنوب غربی3
رزن
86%
1°C
آرام  و بدون باد0
قهاوند
100%
2°C
باد شرقی3

آخرین تغییرات= Iran: 2:30
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدHCW.Sinamet.ir

پورتال ویژه دیتای لحظه ای ایستگاه های استان - جدید

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید