ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
24%
21°C
باد شمال شرقی7
ملاير
15%
26°C
باد شمال شرقی10
تويسركان
24%
22°C
آرام  و بدون باد0
فامنين
21%
23°C
باد غربی14
قهاوند
18%
22°C
آرام  و بدون باد3
اسدآباد
29%
19°C
آرام  و بدون باد1
گل تپه
21%
17°C
باد شمال غربی7

ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده است
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید

19:30