آخرین تغییرات=سه شنبه 1395/11/5 - 3:48 اطلاعات ساعت: UTC 0
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h


در صورتی که به هر دلیلی داده های فوق بروز نبود از پورتال ویژه زیر استفاده نمایید

پورتال ویژه دیتای لحظه ای ایستگاه های استان - جدید

آخرین اطلاعات جاده ها و گردنه ها

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید