ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
14%
30.5°C
باد شمال شرقی7
ملاير
11%
30.8°C
باد شمال شرقی10
تويسركان
16%
29.7°C
آرام  و بدون باد0
رزن
15%
28.9°C
باد جنوب شرقی10
فامنين
14%
31°C
باد غربی7
قهاوند
13%
30.1°C
باد جنوب غربی10
اسدآباد
18%
31.3°C
باد جنوبی7
گل تپه
16%
27°C
باد جنوب شرقی14
بهار
11%
30.8°C
باد غربی3

آخرین تغییرات= 12:30
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید