ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
ملاير
59%
4.5°C
باد جنوب غربی7
تويسركان
59%
4.7°C
آرام  و بدون باد0
نهاوند
73%
1.7°C
آرام  و بدون باد0
رزن
57%
3.8°C
باد غربی3
فامنين
64%
3.3°C
آرام  و بدون باد0
قهاوند
64%
4°C
آرام  و بدون باد0
اسدآباد
72%
2.6°C
باد شمال شرقی3
گل تپه
61%
1°C
باد غربی3
بهار
71%
-.4°C
آرام  و بدون باد0

آخرین تغییرات= 1:30
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید