ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
86%
2°C
باد شمال شرقی3
ملاير
81%
6°C
باد شمال شرقی3
تويسركان
81%
6°C
آرام  و بدون باد0
نهاوند
75%
8°C
باد جنوب غربی18
رزن
60%
4°C
باد جنوب غربی10
فامنين
56%
5°C
باد غربی16
قهاوند
64%
4°C
آرام  و بدون باد3
اسدآباد
93%
5°C
آرام  و بدون باد1
گل تپه
80%
3°C
باد جنوب غربی21

آخرین تغییرات= 8:30
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید