ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
65%
15°C
باد جنوب غربی3
ملاير
55%
13.2°C
باد غربی7
تويسركان
52%
16.8°C
باد غربی3
نهاوند
45%
18°C
آرام  و بدون باد0
رزن
56%
14.9°C
باد شمال غربی7
فامنين
49%
15°C
باد شمال شرقی3
قهاوند
47%
15.2°C
آرام  و بدون باد0
اسدآباد
55%
15.6°C
باد شمالی0
گل تپه
33%
19.2°C
باد غربی7
بهار
71%
13.6°C
آرام  و بدون باد0

ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده است
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید

7:30