ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
40%
21°C
باد شمال شرقی14
ملاير
27%
23°C
باد جنوب غربی7
فامنين
31%
24°C
باد شمال شرقی5
قهاوند
31%
23°C
باد جنوب شرقی7
اسدآباد
44%
24°C
باد شمالی14
گل تپه
51%
17°C
باد شمال غربی12

ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده است
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید

23:30