خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 97/02/03 تا تاریخ 97/03/06. .

با توجه به احتمال وقوع بارندگی تا روز جمعه و مساعد شدن شرایط جوی در طی هفته آیندموارد ذیل توصیه میگردد: 1- کشاورزان حدالامکان کنترل شیمیایی با آفات و بیماری های گیاهی را به بعد از روز جمعه موکول کنند. 2- تقویت درختان میوه با ریزمغذی های انجام گردد. 3- شرایط اقلیمی برای کاشت محصولات بهاره نظیر آفتابگردان و ذرت مهیا می باشد. 4- انجام آبیاری در ساعات خنک روز پیشنهاد میگردد.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان