خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 97/10/19 تا تاریخ 97/10/22

1- کشاورزانی که سیب زمینی در انبار دارند توصیه میشودکه نسبت به تامین منبع حرارتی و بستن دریچه های انبارها و تهویه اقدام نمایند 2- با توجه به فرارسيدن فصل سرما به باغداران توصيه ميشود نسبت به بيمه نمودن باغات اقدام نمایند 3- باغدارانی که باغات آنها در حاشیه رودخانه ها و قنوات می باشد به منظور استفاده از روش یخ آب زمستانه جهت کنترل آفات خاکزی نسبت به آبیاری باغات اقدام نمایند 4-به دارندگان تراکتور توصیه میشود برای مقابله با یخ زدگی سیلندر اقدام لازم را انجام دهند 5-با توجه وزش شدید باد نسبت به بازدید پوشش گلخانه ها و تنظیم دما گلخانه اقدام نمایند.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان