خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 98/10/22 تا تاریخ 98/10/26 .

1. در طی روز های آینده با توجه به کاهش دما صاحبین میادین میوه و تره بار تمهیدات لازم بمنظور جلوگیری از یخ زدگی محصولات کشاورزی را در نظر داشته باشند 2. به کلیه کشاورزان استان اعم از باغداران، زارعین و گلخانه داران توصیه می شود با توجه به احتمال یخ زدگی سموم(سموم مایع(دراسرع نسبت به انتقال سموم خود به محل های مناسب اقدام نمایند. 3. به زارعین و باغداران استان که مزارع و باغات آنها در حاشیه رودخانه ها ، قنوات و ... می باشد توصیه می شود به منظور استفاده از روش یخ آب زمستانه جهت کنترل آفات خاکزی نسبت به آبیاری مزارع و باغات اقدام خود نمایند. 4. به انبارداران سیب زمینی توصیه میشود نسبت به بازدید مداوم انبارها اقدام نموده و شرایط دمایی مناسب را جهت جلوگیری از یخ زدگی محصول فراهم نمایند. 5. به گلخانه داران استان توصیه می شود نسبت به بازبینی و ترمیم پوشش و نیز تنظيم دماي گلخانه ها و ذخیره سازی سوخت اقدام نمایند. بدیهی است عدم رعایت تهویه در گلخانه، موجب بروز بیماری های قارچی و افزایش جمعیت و فعالیت آفات گلخانه ای می شود. 6. تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها انجام گردد.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان