خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 97/11/17 تا تاریخ 97/11/24

با توجه احتمال بارش برف در طی این هفته موارد ذیل توصیه میگردد: 1.تمهیدات جهت محافظت از میوه ها و تره بار در نظر گرفته شود. 2. گلخانه داران استان نسبت به ترمیم پوشش گلخانه ها و تنظیم دما و انجام تهویه مناسب طی چند روز آینده اقدام نمایند. 3. تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها انجام گردد. 4. باغداران استان ضمن جمع آوری بقایای محصول سال گذشته نسبت به فراهم نمودن امکانات و تجهیزات هرس و حذف شاخه های خشک شده و آلوده اقدام نمایند.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان