خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 96/01/24 تا تاریخ 96/01/29. .

1- به باغداران استان توصيه ميشود:اقدام به شخم پای درختان.جمع آوری بقایای گیاهان و هرس شاخه های خشک و آلوده نمایند. 2 -به زارعین استان توصیه میشود اقدام لازم جهت کنترل علف های هرز و عدم توزیع کود سرک در مزارع دیم را داشته باشند 3 -کشاورزان کلزاکار جهت توزیع کود سرک ازت اقدام نمایند


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان