خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 99/05/15 تا تاریخ 99/05/19 .

1. خودداری از ایجاد آتش و رها کردن وسایل منجربه آتش جهت جلوگیری از آتش سوزی در مراتع و سرایت آن 2. استقرار کندوها در زیر سایه درختان و نگهداری در جای ایمن از وزش باد 3. كنترل سسيتم فشار هوا و سيستم هوادهي استخرها 4. مدیریت عملیات داشت از جمله آبیاری ، کنترل علفهای هرز ، مصرف کود سرک و کنترل آفات و بیماریهای گیاهی 5. مدیریت عملیات برداشت زراعتهای سیب زمینی، سیر و صیفی جات 6. ردیابی مینوز گوچه فرنگی و رهاسازی زنبور تریکو گراما در مزارع گوجه فرنگی 7. تجهیز طرحهای کشاورزی از جمله: مرغداریها، دامداریها، گلخانه ها و سالنهای پرورش قارچ به سیستم برق اضطراری و اخذ تدابیر لازم جهت کاهش خسارات ناشی از باد 8. رعایت نکات ایمنی در چرای دام در ارتفاعات باتوجه به وزش باد 9. احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات وزش باد 10. پایش و مبارزه با آفت زنجره مو در تاکستان ها برای مبارزه به موقع


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان