خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 96/12/28 تا تاریخ 97/01/05

گندم دیم گندم کاران از توزیع کود سرک تا زمان اعلام بارش موثر خوداری نمایند. سیب زمینی به انبارداران سیب زمینی توصیه می شود ضمن تنظیم درجه حرارت و تهویه انبارها نسبت آماده نمودن غده ها جهت کشت های زود هنگام اقدام نمایند0 سیر سیرکاران استان آمادگی لازم جهت تهیه کود سرک را داشته باشند. ضمنا با توجه به شیوع پوسیدگی های ریشه سیر تا فراهم شدن شرایط جوی از هر گونه مبارزه شیمیایی خوداری نمایند. گردو بعد از مساعد شدن شرایط جوی نسبت هرس شاخه های خشک و آلوده و تقویت درختان به روش چال کود اقدام نمایند. انگور ------------------------- کلزا کلزاکاران از هم اکنون نسبت به تهیه کود سرک اقدام نمایند. سایر 1. با توجه به پيش بيني وزش شديد باد توام با گرد غبار و عدم بارندگي طي پنج روز آينده بخصوص در روز جمعه از توزيع کود سرک و انجام سمپاشي مزارع و باغات خودداري نموده و محافظت لازم از پوشش گلخانه ها و سيستم هاي آبياري در نظر بگيريد تمهیدات جهت محافظت از میوه ها و تره بار در نظر گرفته شود. 2. گلخانه داران استان نسبت به ترمیم پوشش گلخانه ها و تنظیم دما و انجام تهویه مناسب طی چند روز آینده اقدام نمایند. 3. تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها انجام گردد. 4. باغداران استان ضمن جمع آوری بقایای محصول سال گذشته نسبت به فراهم نمودن امکانات و تجهیزات هرس و حذف شاخه های خشک شده و آلوده اقدام نمایند.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان