خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 96/08/10 تا تاریخ 96/08/14.

محصولات توصیه های هواشناسی کشاورزی گندم دیم با توجه به احتمال بارش در طی روز های آینده نسبت به انجام عملیات کاشت اقدام نمایند. سیب زمینی با توجه به احتمال بارش در طی روز های آینده و کاهش دما سیب زمینی کاران تمهیدات زمانی بمنظور تنظیم برنامه برداشت را در نظر داشته باشند. سیر آمادگی جهت کاشت را داشته باشند. گردو نسبت به حذف شاخه های خشک و استفاده از محلول بردو برای سمپاشی وچسب باغبانی برای پوشش ترکها و زخم های روی تنه و شاخه درختان اقدام گردد.. انگور با توجه به احتمال بارش و کاهش دما انگور داران در صورت تهیه کشمش شرایط جوی برای خشک کردن در فضای باز مساعد نیست.باغداران انتقال محصولات باغی به مکان سر پوشیده کلزا ---- سایر 1. با توجه به روند کاهش دمای شبانه نسبت به تنظیم دماي گلخانه ها و کارگاه هاي پرورش قارچ طی چند روز آینده اقدام شود. 2. در صورت نیاز سم پاشي و محلول پاشي به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پاياني روز در نظر گرفته شود. 3. به دامداران و مرغداران توصیه میشود به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های فصلی(تب برفکی) اقدامات لازم را معمول دارند. 4. تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها انجام گردد. 5. تنظیم دريچه كندو هاي زنبور عسل با توجه به روند تغییرات دما در طی این هفته انجام گردد.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان