خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 98/07/22 تا تاریخ 98/08/26 .

1. باغداران توصیه میشود از انجام آبیاری باغات خودداری نمایند. 2. غلات کاران در صورتی که تاکنون موفق به کشت نشده اند از فرصت پیش رو در طی روز های آینده نسبت به انجام عملیات کاشت اقدام نمایند. 3. به کشاورزانی که دارای کشت سیب زمینی و چغندرقند میباشند توصیه میشود نسبت به برداشت و انتقال محصولات خود به فضاهای سرپوشیده و یا انبارهای استاندارد اقدام نمایند. 4. کشاورزانی که تمایل به انجام کشت سیر دارند از فرصت پیش رو جهت انجام کشت اقدام نمایند. 5. به باغداران توصیه میشود نسبت به جمع آوری بقایای آلوده و میوه های آفت زده اقدام نمایند. 6. به گلخانه داران توصیه میشود نسبت به بازبینی و ترمیم پوشش و نیز تنظیم دمای گلخانه ها و ذخیره سازی سوخت اقدام نمایند.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان