خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 96/06/29 تا تاریخ 96/07/01

محصولات توصیه های هواشناسی کشاورزی گندم دیم با توجه به پایداری شرایط جوی گندم کاران دیم استان نسبت به انجام عملیات کاشت اقدام نمایند. سیب زمینی با توجه به روند کاهش دمای و رسیدگی فیزیولوژیکی سیب زمینی نسبت به کاهش ساعات آبیاری اقدام گردد. سیر ---------- گردو کاهش ساعات آبیاري براساس شرایط رطوبتی و دمای خاك در ساعات خنک روز رديابي و کنترل كرم خراط در باغات گردو بویژه در باغات شهرستان تویسرکان با مشاوره مراکز خدمات کشاورزی انجام گردد. انگور با توجه به پایداری شرایط جوی نسبت به برداشت اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تهیه کشمش شرایط جوی برای خشک کردن در فضای باز مساعد می باشد. کلزا با توجه به مساعد بودن شرایط جوی کلزاکاران استان نسبت به انجام عملیات کاشت و آبیاری در اسرع وقت اقدام نمایند. سایر 1. با توجه به روند کاهش دمای شبانه نسبت به تنظیم دماي گلخانه ها و کارگاه هاي پرورش قارچ طی چند روز آینده اقدام شود. 2. با توجه به پیش بینی فصلی بارش پاییز 96 در اکثر استان ها در حد نرمال و شروع بارش ها در زمان معمول و یا زودتر از آن، توصیه میشود کشاورزان تمهیدات لازم بمنظور برداشت بموقع محصولات در پائیز را در نظر داشته باشند. 3. در صورت نیاز سم پاشي و محلول پاشي به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پاياني روز در نظر گرفته شود. 4. به دامداران و مرغداران توصیه میشود به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های فصلی(تب برفکی) اقدامات لازم را معمول دارند. 5. استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف سالن ها به منظور تعدیل نوسات دمايي توصیه میگردد. 6. تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها انجام گردد. 7. تنظیم دريچه كندو هاي زنبور عسل با توجه به روند تغییرات دما در طی این هفته انجام گردد. 8. خودداري از سوزاندن بقایای محصولات برداشت شده به منظور جلو گیري از آتش سوزي در مراتع و سرايت به مراتع همجوار رعایت گردد.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان