خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 95/12/26 تا تاریخ 96/01/06

با توجه به تداوم بارش ها موارد ذیل توصیه میشود: 1- به گلخانه داران استان توصيه ميشود تنظیم رطوبت، روشنایی و بخصوص دما اقدام نمایند. 2- به انبارداران سيب زمينی و سایر محصولات انباری توصيه ميشود نسبت به کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارها اقدام نمایند. 3- - به مرغداران توصیه میشود به منظور جلوگیری از شیوع بیماری آنفولانزا مرغی اقدامات قرنطینه ای لازم را معمول دارند. 4- کارشناسان و مراقبین مزارع گندم نسبت به بازدید اماکن زمستانگذاران سن غلات اقدام نمایند. 5-به دیمکاران استان توصیه میشود نسبت توزیع کود سرک بمیزان کمتر از 30 کیلوگرم در هکتار اقدام نمایند 6.-باغداران استان بمنظور کنترل پیش بهاره آفات مانندسپرداران-کنه قرمز و شپشکها نسبت به محلولپاشی درختان با روغن های امولسیون شونده(روغن ولک)همراه با سموم فسفره قبل از باز شدن جوانه ها و همچنین محلولپاشی با سموم مسی برای کنترل بیماریهای باکتریایی درختان هسته دار اقدام نمایند. 7-کشاورزان سیرکار جهت توزیع کود سرک اقدام نمایند(بمیزان کمتر از 30 کیلوگرم در هکتار )


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان