خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 95/10/29 تا تاریخ 95/11/02

با توجه به احتمال بارش از ابتدای هفته آینده موارد ذیل توصیه میشود: 1. به کشاورزان محترم توصیه میشود ماشین آلات و ادوات کشاورزی را در اماکن سرپوشیده نگهداری نمایند. 2. به انبارداران سيب زمينی و سایر محصولات انباری توصيه ميشود نسبت به کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارها اقدام نمایند. 3. به کشاورزان توصیه میشود سریعاً نسبت به بیمه محصولات پاییزه زراعی و باغی اقدام نمایند. 4. به گلخانه داران استان توصيه ميشود با توجه به بارش های موثر و افزایش ابر ناکی طی هفته آینده نسبت به ترمیم پوشش گلخانه ها و تنظیم روشنایی و دما اقدام نمایند. 5. به میادین میوه و تره بار توصیه میشود تمهیدات لازم بمنظور کنترل یخ زدگی میوه های خود در نظر داشته باشند. 6. به کشاورزان استان توصیه میشود به منظور جلوگیری از خسارت ناشی از سرما و یخ زدگی نسبت به تخلیه آب سپماشها و ماشین آلات و ادوات آبباری تحت فشار اقدام نمایند.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان