خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 99/01/09تا تاریخ 99/01/15 .

1- از ورود ادوات کشاورزی به مزرعه با توجه به رطوبت زیاد خاک خوداری شود. 2- گلخانه داران استان نسبت به ترمیم پوشش گلخانه ها و تنظیم دما و انجام تهویه مناسب طی چند روز آینده اقدام نمایند. 3-تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها انجام گردد. 4-باغداران استان ضمن جمع آوری بقایای محصول سال گذشته نسبت به فراهم نمودن امکانات و تجهیزات هرس و حذف شاخه های خشک شده و آلوده اقدام نموده و از انجام سمپاشی تا مساعد شدن شرایط جوی خودداری نمایند.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان