خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 99/06/30 تا تاریخ 99/07/03

1. با توجه به پیش بینی فصلی بارش پاییز 99 در اکثر استان ها پایین تر از نرمال و شروع دیر هنگام بارش ها، توصیه میشود کشاورزان تمهیدات لازم بمنظور کاشت محصولات پاییزه و برداشت محصولات بهاره در نظر داشته باشند. 2. کلزاکاران استان با توجه به مساعد بودن شرایط جوی و بررسی پیش بینی فصلی فقط تا پایان ماه شهریور شرایط جهت انجام کشت کلزا در استان امکانپذیر می باشد. 3. گندم کاران استان تمهیدات لازم جهت انجام عملیات کاشت در فصل پاییز را در نظر داشته باشند 4. رديابي و کنترل كرم خراط در باغات گردو بویژه در باغات شهرستان تویسرکان با مشاوره مراکز خدمات کشاورزی انجام گردد. 5. تنظیم دريچه كندو هاي زنبور عسل با توجه به روند تغییرات دما در طی این هفته انجام گردد.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان