خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 97/06/26 تا تاریخ 97/07/2

1- با توجه به پیش بینی فصلی بارش پاییز 97 در اکثر استان ها در حد نرمال و شروع بارش ها در زمان معمول و یا زودتر از آن، توصیه میشود کشاورزان تمهیدات لازم بمنظور برداشت بموقع محصولات در پائیز را در نظر داشته باشند. 2-شرایط جوی جهت کشت کلزا مساعد بود و کشاوزران در صورت تمایل می توانند تا پایان ماه شهریوراقدام به کشت نمایند.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان