خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 27 30 32 28 29 30 30 31 30 31 30
کمینه دما(°C) 11 8 10 11 12 12 10 14 14 12 8
میانگین رطوبت نسبی(%) 39 43 47 39 42 43 45 38 42 30 47
سرعت بیشینه باد(km/h) 36 43 61 50 54 43 60 61 61 21 72
سمت بیشینه باد(°) شمال غربی جنوب غربی غربی غربی شمال غربی شمال غربی شمال غربی شمال غربی غربی جنوبی شمال غربی
پدیده با اهمیت() باد نسبتا شدید باد شدید باد خیلی شدید بادشدید باد خیلی شدید باد شدید بادخیلی شدید باد خیلی شدید باد خیلی شدید باد قابل ملاحظه باد خیلی شدید
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 338 324 420 292 352 343 349 395 387 328 336