خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 19 21 23 22 22 21 23 20 21 21 21
کمینه دما(°C) 9 7 10 9 8 7 9 9 10 10 7
میانگین رطوبت نسبی(%) 66 65 67 67 65 66 65 66 63 64 70
سرعت بیشینه باد(km/h) 40 50 50 32 46 25 36 75 57 46 50
سمت بیشینه باد(°) جنوب شرقی جنوب شرقی جنوب شرقی جنوبی جنوبی جنوب غربی جنوب شرقی جنوب شرقی جنوب شرقی شرقی جنوب شرقی
پدیده با اهمیت() وزش باد وزش باد بارش وزش باد بارش قسمتی ابری وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 322 298 414 280 332 332 340 386 378 319 312