خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه کرفس درگزین گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 3 5 6 11 7 7 4 2 11 10 11 1
کمینه دما(°C) -1 -3 -3 -1 -6 -4 -4 -4 -1 1 -1 -2
میانگین رطوبت نسبی(%) 75 80 61 84 68 60 73 87 71 70 63 94
سرعت بیشینه باد(km/h) 30 29 14 22 25 32 18 25 40 25 47 18
سمت بیشینه باد(°) جنوب شرقی جنوب شرقی شمالی شمال غربی غربی شمال شرقی جنوب شرقی جنوب شرقی جنوب شرقی جنوب شرقی جنوبی شمال غربی
پدیده با اهمیت() باد متوسط بارش برف و باران بارش برف و باران بارش برف و باران بارش پراکنده باد متوسط بارش پراکنده بارش برف و باران بارش پراکنده بارش پراکنده بارش پراکنده بارش پراکنده
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 2.1 1.4 2.2 0.1 0 0.5 2.6 0.4 0.8 0.2 0.5
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 169.5 162.7 128.4 170.4 121.5 164.6 184.1 240.9 201.2 179 158.5 130.9