خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه کرفس درگزین گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 9 8 10 10 10 10 9 9 10 10 11 9
کمینه دما(°C) 1 3 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5
میانگین رطوبت نسبی(%) 85 88 85 87 84 87 86 92 82 79 85 86
سرعت بیشینه باد(km/h) 20 32 29 20 29 22 18 20 22 25 18 36
سمت بیشینه باد(°) جنوب شرقی جنوب شرقی جنوب شرقی جنوب غربی جنوب شرقی شمال شرقی جنوبی جنوب شرقی جنوب شرقی جنوب شرقی جنوب شرقی جنوب شرقی
پدیده با اهمیت() رگبارباران بارش پراکنده بارش پراکنده بارش پراکنده رگبار باران رگبار باران رگبار باران رگبار باران بارش پراکنده رگبار باران رگبارباران رگبار باران
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 8 0.7 1 0.9 6.6 9.1 7.2 3.4 1.2 4.9 4.1 1.5
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 286.5 265 266.8 341 252.9 333.3 359.4 393.3 431.4 389.9 347.9 271.2