خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 4 9 10 11 10 7 10 11 8 10 9
کمینه دما(°C) -3 -4 -4 -6 -3 -2 -3 -4 -3 -4 -5
میانگین رطوبت نسبی(%) 52 52 60 57 60 66 57 59 58 47 55
سرعت بیشینه باد(km/h) 32 50 28 46 25 36 38 21 36 21 46
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربي شمال غربی غربی شمال غربی غربی شمال غربی شمال غربی غربی جنوب غربی
پدیده با اهمیت() وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد کمی ابری وزش باد کمی ابری وزش باد
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 66 43 66 27 35 58 63 71 76 27 41