خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 3 - 8 9 9 6 8 9 6 9 8
کمینه دما(°C) -6 - -4 -3 -5 -4 -5 -4 -4 -2 -5
میانگین رطوبت نسبی(%) 70 - 65 55 55 60 65 55 65 50 55
سرعت بیشینه باد(km/h) 30 - 20 35 35 35 0 25 30 25 20
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی - شمالی غربی جنوب غربی شمال غربی - جنوب غربی جنوب غربی جنوبی جنوب شرقی
میزان دید افقی(km) 8 - 8 10 10 10 10 10 7 10 5
پدیده غالب() مه رقیق - مه رقیق نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری مه رقیق نیمه ابری مه رقیق
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 94 87 111 66 65 92 76 139 136 145 76