تبلیغات . 25 ثانیه X
 هشدار هواشناسی شماره 4 *سطح نارنجی* : پیرو هشداریه شماره 3 از بعد از ظهر پنج شنبه تا صبح شنبه با تقویت سامانه بارشی رگبارهای متناوب باران همراه با رعدوبرق و گاهی وزش باد شدید موقت با احتمال بارش تگرگ را در استان خواهیم داشت. تاریخ صدور 1399/01/20   

سال 1399: سال جهش تولید

شعار سال هواشناسی: اقلیم و آب

وضعیت فعلی هوای ایستگاه های هواشناسی استان همدان