تبلیغات 15 ثانیه ای X
با عرض پوزش، به اطلاع می رساند تا اطلاع ثانوی، سرويس های هواشناسی بر روی اينترنت با اختلال مواجه می باشد؛ از جمله سرويس های دريافت داده، پرداخت وجه، ارسال دا ه های بارانسنجی 
Data.irimo.ir
Pay.irimo.ir
tahak.irimo.ir

قطع دسترسی سرویس های اینترنتی