تبلیغات . 25 ثانیه X
 فعالیت سامانه بارشی از اواخر وقت روز جمعه تا روز پنج شنبه هفته آینده،بارش باران و برف، بارشها تا یکشنبه بصورت پراکنده خواهد بود.کشاورزان عزیز هرچه سریعتر نسبت به برداشت محصولات خود اقدام نمایند. (تاریخ گزارش 98/08/22)   
سال1398: سال رونق تولید
دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت گرامي باد
وضعیت فعلی هوای ایستگاه های هواشناسی استان همدان